• Kayıt
MYK GENEL İSTATİSTİKLER
ULUSAL MESLEK STANDARTLARI(UMS)

UMS Hazırlama İşbirliği Protokolü Sayısı 205 205
Protokoller Çerçevesinde Hazırlanacak UMS Sayısı(Resmi Gazete'de yayımlananlar dahil) 1030 1030
Resmi Gazetede Yayımlanan UMS Sayısı 1356 1356
Yürürlükte Olan UMS Sayısı 911 911
Yürürlükten Kaldırılarak İptal Edilen UMS Sayısı 45 45
Güncellenen UMS Sayısı 379 379
UMS Güncelleme Sayısı (Bir UMS'nin birden fazla güncellendiği durumları kapsar.) 400 400
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yayımlanan UMS Sayısı 575 575

ULUSAL YETERLİLİKLER(UY)

UY Hazırlama İşbirliği Protokolü Sayısı 207 207
Protokoller Çerçevesinde Hazırlanacak UY Sayısı 820 820
Yönetim Kurulunca Onaylanan UY Sayısı 1104 1104
Yürürlükte Olan UY Sayısı 666 666
Yürürlükten Kaldırılarak İptal Edilen UY Sayısı 15 15
UY Güncelleme Sayısı (Bir UY'nin birden fazla güncellendiği durumları kapsar.) 423 423
Güncellenen UY Sayısı 255 255
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yayımlanan UY Sayısı 455 455

SEKTÖR KOMİTELERİ

Sektör Sayısı 28 28
Oluşturulan(Aktif) Sektör Komiteleri Sayısı 27 27

DENETİMLER

Programlı Denetim Sayısı 1.974 1.974
Programsız Denetim Sayısı 807 807
TOPLAM 2.781 2.781
Büyük Uygunsuzluk 5.483 5.483
Küçük Uygunsuzluk 11.207 11.207
Toplam Uygunsuzluk 16.690 16.690
    
BELGELENDİRME KURULUŞLARI

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluş Sayısı 277 277
Tehlikeli ve Çok tehlikeli İşlerde Belgelendirme Yapan Kuruluş Sayısı 243 243
Belgelendirme Yapılan Ulusal Yeterlilik(Meslek) Sayısı 432 432
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Belgelendirmesi Yapılan Meslek Sayısı 315 315
Belgelendirme Yapılan Sektör Sayısı 23 23
Yapılan Sınav Sayısı 935.853 935.853

MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGELERİ

Verilen Toplam MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sayısı 2749411 2749411
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Verilen Toplam MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sayısı 2290263 2290263
MYK Belgesi Zorunluluğu Getirilen Tehlikeli Mesleklerde Belge Verilen Kişi Sayısı 2.251.888

TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ

TYÇ'ye Yerleştirilen Yeterlilik Sayısı 1151 1151

S5 Box44.221.73.157

edevlet_logo

Kayıt