• Kayıt
MYK GENEL İSTATİSTİKLER
ULUSAL MESLEK STANDARTLARI(UMS)

UMS Hazırlama İşbirliği Protokolü Sayısı 204 204
Protokoller Çerçevesinde Hazırlanacak UMS Sayısı(Resmi Gazete'de yayımlananlar dahil) 1029 1029
Resmi Gazetede Yayımlanan UMS Sayısı 1343 1342
Yürürlükte Olan UMS Sayısı 902 902
Yürürlükten Kaldırılarak İptal Edilen UMS Sayısı 45 45
Güncellenen UMS Sayısı 374 374
UMS Güncelleme Sayısı (Bir UMS'nin birden fazla güncellendiği durumları kapsar.) 396 395
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yayımlanan UMS Sayısı 573 573

ULUSAL YETERLİLİKLER(UY)

UY Hazırlama İşbirliği Protokolü Sayısı 207 207
Protokoller Çerçevesinde Hazırlanacak UY Sayısı 820 820
Yönetim Kurulunca Onaylanan UY Sayısı 1098 1098
Yürürlükte Olan UY Sayısı 663 663
Yürürlükten Kaldırılarak İptal Edilen UY Sayısı 15 15
UY Güncelleme Sayısı (Bir UY'nin birden fazla güncellendiği durumları kapsar.) 420 420
Güncellenen UY Sayısı 253 253
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yayımlanan UY Sayısı 453 453

SEKTÖR KOMİTELERİ

Sektör Sayısı 28 28
Oluşturulan(Aktif) Sektör Komiteleri Sayısı 27 27

DENETİMLER

Programlı Denetim Sayısı 1.873 1.873
Programsız Denetim Sayısı 805 805
TOPLAM 2.678 2.678
Büyük Uygunsuzluk 5.308 5.308
Küçük Uygunsuzluk 10.756 10.756
Toplam Uygunsuzluk 16.064 16.064
    
BELGELENDİRME KURULUŞLARI

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluş Sayısı 279 279
Tehlikeli ve Çok tehlikeli İşlerde Belgelendirme Yapan Kuruluş Sayısı 247 247
Belgelendirme Yapılan Ulusal Yeterlilik(Meslek) Sayısı 418 418
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Belgelendirmesi Yapılan Meslek Sayısı 312 312
Belgelendirme Yapılan Sektör Sayısı 22 22
Yapılan Sınav Sayısı 900.736 900.736

MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGELERİ

Verilen Toplam MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sayısı 2681319 2681319
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Verilen Toplam MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sayısı 2237156 2237156
MYK Belgesi Zorunluluğu Getirilen Tehlikeli Mesleklerde Belge Verilen Kişi Sayısı 2.200.841

TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ

TYÇ'ye Yerleştirilen Yeterlilik Sayısı 835 835

S5 Box44.220.62.183

edevlet_logo

Kayıt