• Kayıt
MYK GENEL İSTATİSTİKLER
ULUSAL MESLEK STANDARTLARI(UMS)

UMS Hazırlama İşbirliği Protokolü Sayısı 197 197
Protokoller Çerçevesinde Hazırlanacak UMS Sayısı(Resmi Gazete'de yayımlananlar dahil) 990 990
Resmi Gazetede Yayımlanan UMS Sayısı 1316 1320
Yürürlükte Olan UMS Sayısı 901 901
Yürürlükten Kaldırılarak İptal Edilen UMS Sayısı 41 41
Güncellenen UMS Sayısı 353 353
UMS Güncelleme Sayısı (Bir UMS'nin birden fazla güncellendiği durumları kapsar.) 374 378
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yayımlanan UMS Sayısı 576 576

ULUSAL YETERLİLİKLER(UY)

UY Hazırlama İşbirliği Protokolü Sayısı 198 198
Protokoller Çerçevesinde Hazırlanacak UY Sayısı 795 795
Yönetim Kurulunca Onaylanan UY Sayısı 1074 1074
Yürürlükte Olan UY Sayısı 648 648
Yürürlükten Kaldırılarak İptal Edilen UY Sayısı 15 15
UY Güncelleme Sayısı (Bir UY'nin birden fazla güncellendiği durumları kapsar.) 411 411
Güncellenen UY Sayısı 248 248
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yayımlanan UY Sayısı 441 441

SEKTÖR KOMİTELERİ

Sektör Sayısı 27 27
Oluşturulan(Aktif) Sektör Komiteleri Sayısı 27 27

DENETİMLER

Programlı Denetim Sayısı 1.647 1.647
Programsız Denetim Sayısı 761 761
TOPLAM 2.408 2.408
Büyük Uygunsuzluk 4.750 4.750
Küçük Uygunsuzluk 9.715 9.715
Toplam Uygunsuzluk 14.465 14.465
    
BELGELENDİRME KURULUŞLARI

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluş Sayısı 275 275
Tehlikeli ve Çok tehlikeli İşlerde Belgelendirme Yapan Kuruluş Sayısı 250 250
Belgelendirme Yapılan Ulusal Yeterlilik(Meslek) Sayısı 396 396
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Belgelendirmesi Yapılan Meslek Sayısı 295 295
Belgelendirme Yapılan Sektör Sayısı 21 21
Yapılan Sınav Sayısı 817.369 817.369

MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGELERİ

Verilen Toplam MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sayısı 2493709 2493709
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Verilen Toplam MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sayısı 2107017 2107017
MYK Belgesi Zorunluluğu Getirilen Tehlikeli Mesleklerde Belge Verilen Kişi Sayısı 2.075.019

TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ

TYÇ'ye Yerleştirilen Yeterlilik Sayısı

S5 Box3.239.129.52

edevlet_logo

Kayıt